English
סנסוריקה
מחקרים סנסורים

מחקרים סנסוריים בוחנים את התגובות החושיות של הצרכן כלפי מאפיינים שונים במוצרים חדשים וקיימים. המבחנים הסנסוריים מאפשרים להעריך את התקבלות המוצר בקרב קהל היעד שלו ולאפיין את הפרופיל הסנסורי של המוצר. בד"כ המוצר נבחן בהשוואה למוצר המתחרה הרלבנטי/המוביל בקטגוריה. בהתאם לתוצאות, ניתן להמליץ על השיפורים הטכנולוגים המתבקשים לבצע במוצר בכדי להגיע לרמת התקבלות טובה.


תרומת המבחנים הסנסוריים הינה:

  • הפקת מידע יעיל בקבלת החלטות עסקיות בתהליך פיתוח המוצר ושיפורו
  • הבנת המאפיינים החשובים בעיני הצרכן
  • קביעת התקבלות של מאפייני המוצר
  • כלי למציאת כיווני פיתוח חדשים
  • לימוד כיצד שינויים במפעל (ח"ג, תהליכי יצור ושינוי אריזה) משפיעים  על התקבלות המוצר
  • לדעת מה קורה עם מוצרי המתחרים
  • זיהוי אב טיפוס מועדף, כיוונים לשיפור המוצר והקונספט השיווקי הנכון והמתאים ביותר
  • המטרה סופית – מיזעור הסיכון והפחתת גורם אי הוודאות למינימום