Thu, Jun 18
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ברחובות
הרשמה לכנס FoodTech Nation 2020
הרשמה מוקדמת במחיר מוזל עד לתאריך 30/04/2020. לא תתאפשר כניסת משתתף עד להסדרת נושא התשלום. ביטול הרשמה יתקבל עד 11/06/2020, בקשה לביטול הרשמה בטווח זמן של פחות משבוע מיום הכנס תחייב את הנרשם בתשלום מלא. ביטולים יתקבלו רק בכתב למייל החברה
שיתוף

© 2019 by Nativ Group

  • Black Facebook Icon