top of page

ייעוץ טכנולוגי

שיפור מוצרים קיימים

שיפור מוצרים נדרש מעת לעת עקב הרצון לשפר את טעם המוצר או לחילופין צורך להוזילו באמצעות שינוי פורמולציה או חו"ג וכדומה.

צוות נתיב יועצים מלווה את לקוחות החברה לאורך כל התהליך תוך הקפדה לעמוד ביעדים שהוגדרו. 

במסגרת תהליך שיפור המוצרים נותנת נתיב יועצים מענה לסוגיות הבאות:

• הערכת מצב המוצר בשוק לפני ואחרי השינוי המבוקש.
• השוואה סנסורית של המוצרים המשופרים למול המתחרים.
• מעקב אחר השפעות השינוי על המכר.

פיתוח מוצרים חדשים

לחברת נתיב יועצים ניסיון מצטבר רב שנים בפיתוח מוצרים חדשים בתחום המזון ומוצרי הצריכה.

בפיתוח מוצרים חדשים מלווה צוות נתיב יועצים את הלקוח לאורך כל תקופת הפיתוח, החל מהגיית הרעיון, דרך בדיקת התאמתו הכלכלית, בדיקתו בקרב צרכנים פוטנציאליים, בצוע ניסוי שוק ועד לשלבי המסחור הסופיים והיקלטותו בשוק.

במסגרת תהליך פיתוח המוצרים החדשים מעמידה נתיב יועצים ללקוחותיה טכניקות מחקר איכותניות ייעודיות, הכוללות ביצוע קבוצות מיקוד לגיבוש קונספט שיווקי, ראיונות עומק עם צרכנים לבניית המיצוב המתאים לצד טכניקות מחקר כמותיות עם קהל המטרה הפוטנציאלי לבחינת תחזית המכירות, בחינת הרגישות למחיר המוצר וכיו"ב. בנוסף,  בתהליך הפיתוח אנו מעמידים לרשות הלקוח ארגז כלים מחקריים לבחינת התקבלות של מוצרים חדשים וקיימים מבחינה סנסורית, תוך מתן המלצות לביצוע שינויים ושיפורים על מנת להתאימם בצורה המיטבית לטעמו של לקהל המטרה.

במסגרת תהליך פיתוח המוצרים החדשים, נותנת נתיב יועצים מענה לסוגיות הבאות:

• פיתוח והתאמת מוצרים לשוקי יעד חדשים.
• מינוף של מוצרים ושירותים קיימים לתחומים       

   נוספים (מתיחת מותג).
• בחינת היתכנות לפיתוח מוצרים חדשים.
• שיפור והתאמת טעם המוצרים לקהל המטרה.
• השוואה סנסורית של המוצרים למול המתחרים.

bottom of page