top of page

פיתוח עסקי

פיתוח שווקים

ארגון עסקי לא יוכל לשרוד לאורך זמן בשוק התחרותי אם אין ביכולתו לאתר שווקים חדשים למוצריו בהתאם לדרישות השוק, וזאת במטרה להגדיל את נתח השוק שלו.

פיתוח השווקים הינו תהליך מורכב, הדורש שילוב בין חדשנות ומיומנות מקצועית, במטרה להקטין את הסיכון ולהגדיל את סיכויי ההצלחה. זאת, תוך ניצול יעיל ונכון של המשאבים העומדים לרשותו של הארגון.

מחלקת הייעוץ של נתיב יועצים נותנת מענה מקצועי מיטבי לסוגיות הרחבת הפעילות של לקוחותיה, על ידי פיתוח שווקים ומוצרים חדשים באמצעות:

• זיהוי ואיתור שווקים וקהלי מטרה פוטנציאלים חדשים.
• אתור הזדמנויות שיווקיות ב"שוק - מוצר" נתון.
• פיתוח והתאמת מוצרים לשוקי יעד חדשים.
• מינוף של מוצרים ושירותים קיימים לתחומים נוספים.

התהליך מתבצע על ידי יישום של מודלים ושל טכניקות מקצועיות לאיתור "נישות" בשוק המוצר בו החברה פועלת, והצגת הזדמנויות שיווקיות חדשות הניתנות לניצול תוך יצירת בידול תחרותי.

איתור משקיעים

תהליך איתור שותפים ומשקיעים הינו תהליך סיסתמטי ומובנה, הבוחן את דרישות הלקוח וצרכיו מחד, ואת צרכי המשקיע מאידך.

נתיב יועצים מקיימת קשרים שוטפים עם משקיעים פרטיים ועם גופי השקעות מגוונים, המחפשים באופן תדיר תחומים חדשים להשקעה בתחום מוצרי הצריכה בישראל ובחו"ל. על בסיס הצרכים ההדדיים של שני הגורמים (הלקוח והמשקיע) מאפשרת נתיב יועצים להפגיש ביניהם באופן  אופטימאלי ובמהירות, לשם חבירה לפרויקטים והשקעות משותפים.

שיווק בינלאומי

השוק המקומי המצומצם והתחרות המתגברת הם הגורמים העיקריים המניעים חברות ומפעלים בבדיקת אפשרויות הרחבת הפעילות בשווקי הייצוא.

השווקים הגדולים והסיכוי להצלחה קוסמים, אך המכשולים הרבים שפוגשים בדרך הופכים את הסיכוי השיווקי לסיכון עסקי.

 

תכנון מוקדם ונכון של השיווק בחו"ל, בהסתמך על הכרות עם שוק היעד ומאפייניו, מגדילים את סיכויי ההצלחה השיווקית בעת החדירה לשווקים חדשים.

נתיב יועצים מסייעת ללקוחות לבנות באופן המיטבי את תכנית הפעולה לכניסה לשווקים זרים, תוך איתור השווקים המתאימים ביותר, ניתוח השווקים לרבות פוטנציאל הסיכוי והסיכון בפעילות בהם, להצלחה מרבית.

שיתופי פעולה

הניסיון המצטבר של צוות הייעוץ של נתיב יועצים, הרישות (Networking) הנרחב וההיכרות האישית והמעמיקה עם גורמי מפתח בארגונים מובילים (יצרנים, ספקים, מפיצים ומשקיעים) בישראל ובחו"ל, מקנים לנתיב יכולות גבוהות של "פתיחת דלתות" עבור לקוחותיה ואיתור הזדמנויות עסקיות.

איתור השותפים הפוטנציאליים לחיבור עסקי מתבצע לאחר בחינה וניתוח יסודיים של צרכי הלקוח, של המשאבים שלו ושל הערכת ההיתכנות ליישום מוצלח של שיתוף הפעולה.

 

נתיב יועצים מלווה את לקוחותיה בכל שלבי התהליך, החל משלב בחירת אסטרטגית פעולה, המשך בשלב איתור השותף המיטבי ועד למימוש בפועל של שיתוף הפעולה.   

bottom of page