top of page

מחקרי שוק

מחקרי שוק הינם כלי עבודה בסיסי להבנת תהליכים שיווקיים. מחקר שוק מתחיל בהגדרת המידע הנדרש ואיסופו ומסתיים בניתוח הממצאים והצגת התובנות המתבקשות.

קיימים מספר סוגי מחקרים ומתודולוגיות עבודה שונות אותם יש להתאים לסוגיות השיווקיות אותם בודקים:

סקירות ענפיות

סקירות ענפיות הנן תחום מחקר הבודק נושא מסוים לעומקו ומספק תמונה מקיפה ומעמיקה על המתרחש בו.

 

סקירות ענפיות מהוות כיום כלי חשוב לפני קבלת החלטות עסקיות וכוללות נתונים, מידע וניתוח מעמיקים על התחום הנחקר.

בין היתר כוללות הסקירות את מאפייני הענף הנחקר, המבנה שלו, נתונים על היקפו (כספי וכמותי), השחקנים המובילים, מאפייני הצריכה, מוצרים מובילים ומחירם, מגמות וחדשנות, הזדמנויות עסקיות.

יחידת המחקר של נתיב יועצים מבצעת סקירות ענפיות "תפורות" על מגוון תחומי מוצרי הצריכה והמזון מהארץ ומהעולם. הסקירות מבוצעות בהתאם לצרכי הלקוח תוך מתן מענה לצרכיו העסקיים, והן מקיפות את כלל הנושאים, תחומי העניין והשאלות שהוגדרו על ידי הלקוח, תוך התמקדות בנושאים הרלבנטיים שהוגדרו.

 

כל סקירה מלווה בתקציר מנהלים איכותי ופרק פרטני הכולל מתן המלצות לפעולה וזיהוי הזדמנויות עסקיות בהתאם לממצאים שעלו בסקירה.

ראיונות עומק

שיטת ראיונות העומק הינה כלי מחקר איכותני, במסגרתו מרואיין אדם (לרוב מקהל היעד של אוכלוסיית המחקר) בריאיון אישי, "פנים אל פנים", באמצעות סדרה של שאלות מובנות.

 

בריאיון העומק ניתן להבחין בעמדות, ברגשות ובתפיסות כלפי סוגיות שונות והוא מאפשר להבחין במניעים של המרואיינים העומדים מאחורי דפוסי התנהגות.

הריאיון מתקיים על בסיס קו מנחה ומאפשר למראיין לחקור לעומק סוגיות מסוימות מחד ומתן חופש ביטוי מרבי למרואיין מאידך.

 התייחסותם ותשובותיהם של המרואיינים מנותחים ומוצגים בדו"ח הכולל בין היתר ציטוטים שעלו במסגרת הראיון, ניתוח עמדות המרואיינים, זיהוי חסמים והזדמנויות וכיו"ב. ממצאים אלה מאפשרים ניתוח מעמיק וייחודי עם ירידה לפרטים "סמויים" ו"גלויים" בעמדות המרואיין.

מיפוי מדף

סידור המדפים בחנויות הוא סוגיה בעלת חשיבות גבוהה בשוק התחרותי של היום. בשל הגידול במספר היצרנים ובכמות המוצרים הזמינים מחד והתחרות על המיקום במדף מאידך, מחפשים כיום היצרנים דרכים יצירתיות להגיע אל הקונה.

 

מחקרים מצביעים על כך שכ 75% מהחלטות הקנייה של הקונה מתקבלות בנקודת המכירה, מול המדף. ו לכן, תכנון נכון של סידור המדף ויצירת בולטות למוצרים מסוימים, עשויה לתרום להגדלה משמעותית של מכירות בהשוואה למדפים אשר סודרו אקראית ולמדפים בהם לא קיימת בולטות של מוצרים.

נתיב יועצים מסייעת ללקוחותיה בתכנון נכון של המדף (תכנון פלנוגרמה) ליצירת בולטות מול המוצרים המתחרים ולהגברת המכירות. 

מחקרים כמותיים ואיכותניים 

יחידת המחקר של  נתיב יועצים מתמחה בתכנון ובביצוע מחקרי שוק איכותיים וכמותיים, בהתאם לצורכי הלקוח, לשימוש מקבלי ההחלטות בארגון וככלי ניהולי בתכנון השיווק.

 

תהליך המחקר כולל מספר שלבים עוקבים: הגדרת המטרות, גיבוש מתודולוגיה מתאימה, בניית שאלונים או קו מנחה לקבוצות מיקוד, ביצוע המחקר והצגת הממצאים תוך מתן המלצות אופרטיביות ליישום. הצגת הממצאים מתבצעת בצורה ברורה, חדה וקלה להבנה תוך מתן דגש למסקנות השיווקיות ודרכי הפעולה המתבקשות. ההנחיה שלצוות נתיב ביישום ההחלטות שאומצו בעקבות ממצאי המחקר, מתבצעת צעד אחר צעד, תוך בדיקת היעדים שהושגו בכל שלב וביצוע תיקונים ושינויים בהתאם לתוצאות בשטח.

אופי הביצוע וסוג הטכניקה המחקרית המיושמת נקבעים בשיתוף מומחי השיווק, עפ"י הגדרת מטרות המחקר והמשאבים העומדים לרשות הלקוח.


הטכניקות המחקריות כוללות מחקרים איכותניים ומחקרים כמותיים:

 • מחקרי צרכנים (שימושים ועמדות) הכוללים סקרים אינטרנטיים, סקרים טלפוניים, ראיונות עומק ותצפיות, קבוצות מיקוד ומחקרי החקייה.

 • מחקרי התאמה ואופטימיזציה בתהליך פיתוח מוצרים חדשים.

 • מחקרי מעקב על תהליך חדירת מוצר חדש לשוק.

 • מחקרי תקשורת וסקרי חשיפה, בחינת קונספטים ובחינת יעילות הפרסום.

 • מחקרי שביעות רצון לקוחות.

 • סקרי נקודות מכירה לבדיקת זמינות המוצר ויעילות מערך ההפצה.

 • איסוף, ניתוח ועיבוד מידע עסקי/שיווקי ממקורות משניים ומאגרי מידע חיצוניים.

קבוצת מיקוד

שיטת מחקר איכותני של קבוצות מיקוד מושתתת על יצירת אינטראקציה בין מנחה מקצועי לבין קבוצת משתתפים שעונים על נושאים וסוגיות, בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש ב"קו המנחה". קבוצות מיקוד הנן כלי יעיל באיסוף מידע מעמיק על רובדי התייחסות אמוציונליים ורציונליים כלפי מוצר, או רעיון, וכן בחשיפת רובדי התייחסות מודעים ולא מודעים.

קבוצת המיקוד מאפשרת לימוד מעמיק של הרגלים, צרכים ותפיסות של לקוחות קיימים ופוטנציאליים אודות הרגלי הצריכה, תפיסות צרכניות, מוצרים חדשים, קונספטים חדשים וכדומה.

בקבוצות המיקוד שמבצעת נתיב יועצים מיושמת טכניקה ייחודית של דיון בקבוצה הכוללת כ- 8-10 צרכנים קיימים ו/או פוטנציאליים של המוצר או השירות הנבחן. במהלך הדיון עולים התכנים הרלוונטיים בצורה נעזרת ובלתי נעזרת גם יחד, אשר מסייעים בהבנת הצרכים, החסמים והזרזים של קבלת החלטות קניה, השימוש במוצרים, והרגלי הצריכה. ממצאי המחקר נמסרים בדו"ח מסכם וכוללים הצגת תובנות והמלצות אופרטיביות ליישום. 

בנוסף לקבוצות המיקוד במסורתיות, אנו מציעים גם שימוש בפלטפורמת האינטרנט לביצוע קבוצות המיקוד על גבי פייסבוק.
התפוצה הרחבה של הרשת החברתית בישראל בקרב טווח גילאים רחב מאפשרת את התפתחות תחום מחקרי ה-ON-LINE  ופיתוח גישות מחקריות נוספות כגון זה. 

מבחני אריזה

האריזה הינה חלק בלתי נפרד מתפיסת המוצר, והיא מהווה את אחד הגורמים המרכזיים בהצלחתו. מבחני אריזה הינם סדרה של בדיקות סיסטמתיות שעוברת האריזה בתהליך הפיתוח (או במקרים של שינויה במטרה לוודא שהיא עונה על אסטרטגיית המוצר בכל ההיבטים הנדרשים (מיצוב, נראות ובולטות, נוחות שימוש, וכדומה). מבחני האריזה כוללים מגוון של בדיקות מקצועיות הבוחנות את התקבלות  האריזה ע"י הצרכן ואת מידת התאמתה לשוק.

לנתיב יועצים ניסיון עשיר בביצוע מגוון רחב של מבחני אריזה, המסייעים בתהליכי פיתוח של אריזות חדשות או בביצוע שינוי באריזות קיימות.

מבחני האריזה כוללים מתודולוגיות איכותיות וכמותיות הנבחנות בקרב קהלי יעד שונים:

 • מחקרים לבחינת התקבלות האריזה.

 • מחקרים לבחינת נראות ובולטות על המדף.

 • מחקרים לבחינת מסרים על גבי האריזה.

 • מחקרי התנסות לבחינת נוחות השימוש באריזות.

bottom of page