top of page

הרשמה לכנס FoodTech Nation 2019

על התשלום להתבצע עד ל-17/06/2019, לא תתאפשר כניסת משתתף עד להסדרת נושא התשלום. ביטול הרשמה יתקבל עד 11/06/2019, בקשה לביטול הרשמה בטווח זמן של פחות משבוע מיום הכנס תחייב את הנרשם בתשלום מלא. ביטולים יתקבלו רק בכתב למייל החברה

Registration is Closed
See other events
הרשמה לכנס FoodTech Nation 2019
הרשמה לכנס FoodTech Nation 2019

איפה ומתי?

18 ביוני 2019, 8:30

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ברחובות, האוניברסיטה העברית רחובות, Rehovot, 7610001, Israel

כרטיסים

  • כנס "פודטק" עלות הרשמה

    הרשמה לכנס Foodtech Nation 2019

    ‏495.00 ₪
    הכרטיסים אזלו

הכרטיסים לאירוע אזלו

הפיצו את הבשורה

bottom of page